Tornar Territori Bancalet

El Bancalet ha sigut l'espai tradicional dels cultius agrícoles de la comarca de la Marina Alta. La particular orografia de territori ha afavorit el minifundisme, amb les seues peculiaritats i les seues problemàtiques específiques. És el nostre espai vital, reduït en extensió i ric en diversitat. L’hem fet nostre per donar imatge i contingut a un projecte de recuperació gastronòmica i territorial, que va més enllà de la terra de cultiu i abraça el mar que ens banya i alimenta, la identitat cultural i l'entorn natural. Un projecte, en fi, d'innovació social d'àmbit tan petit i proper, alhora que ric i divers, com ho són els "bancalets" de la Marina que ací podeu veure.